Tietosuoja- ja evästeseloste

Tietosuoja ja evästeet

Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen eli Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 vaatima rekisteriseloste.

Megas Oy

Tietosuoja- ja evästeseloste

1. Rekisterinpitäjä

Megas Oy
Y-tunnus: 3276114-6
Tetriläntie 6 B 15, 90460 Oulunsalo
info@megas.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jussi Tuohino
+358 400 146 000
Tetriläntie 6 B 15, 90460 Oulunsalo
info@megas.fi

3. Rekisterin nimi

Megas Oy asiakasrekisteri

4. Rekisterin sisältö ja käyttötarkoitus

Ryhmä – Asiakkaat.
Sisältö – Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen nimi, laskutusosoite sekä sopimus- ja tilaustiedot.
Käyttötarkoitus – Asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin.

Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja sekä käyttäjätietoja. Näiden tietojen tallentamisesta rekisteriin asiakkaalle ilmoitetaan erikseen.

Ryhmä – Potentiaaliset asiakkaat sekä nettisivujen käyttäjät.
Sisältö – Nimi, sähköpostiosoite, yrityksen sekä valinnaisesti muita tietoja, kuten yrityksen nimi ja puhelinnumero.
Käyttötarkoitus – Nettisivujen kautta tulevien yhteydenottopyyntöjen käsittely.

5. Rekisterin tietojen käsittelyaika

Rekisteröidyn yhteystietoja säilytetään vain asiakassuhteen voimassaolon ajan, tai valinnaisesti niin kauan kuin tapauskohtaisesti nähdään tarpeelliseksi.

Nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit säilytetään lähtökohtaisesti vuoden ajan, tai valinnaisesti niin kauan kuin tapauskohtaisesti nähdään tarpeelliseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

– Nettisivuillamme oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.
– Henkilöltä itseltään esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse saadut tiedot.
– Sosiaalinen media (Facebook, Instagram ja LinkedIn), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.
– Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut.

Täyttäessään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Kolmansia osapuolia ovat mm. yhteistyökumppanit ja muut palveluntarjoajat. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Megas Oy:n asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot.

Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena ja allekirjoitettuna tämän dokumentin kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia varten.

Nettisivumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille. Linkitetyt nettisivut eivät ole meidän hallinnassamme, emmekä me vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.

12. Evästeiden kerääminen

Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan markkinointia.

Nettisivuillamme käytetään Google Ads ja Google Analytics -palveluita, jotka hyödyntävät toiminnassaan evästeitä.

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjän henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa näiden perusteella. Käyttäjän tiedot, kuten: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite saadaan vain käyttäjän toimesta, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta, minkä käyttäjä voi itse halutessaan täyttää.

Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön nettisivuilla olevan evästepalvelun (Cookiebot) avulla, tai muuttamalla oman nettiselaimensa asetuksia, kuten poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä nettiselaimensa evästetiedot.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojaseloste päivitetty 24.1.2023.

Olli-Pekka Pahnila

hallituksen jäsen

Olli-Pekka on toiminut hallituksemme jäsenenä vuodesta 2022 alkaen.

Olli-Pekka on kokenut yrittäjä ja tietoturvakonsultti, jonka erikoisosaamista ovat strateginen suunnittelu, riskienhallinta ja johtamisjärjestelmät. Kokemuksensa kautta Olli-Pekka tuo arvokkaan osaamisensa osaksi yhtiömme hallituksen päätöksentekoa ja sen myötä Megas Family -yhtiöidemme liiketoiminnan kehittämiseen sekä riskien hallintaan.

Laura Nurmela

AA, OTK, VT – hallituksen jäsen

Laura on toiminut hallituksemme jäsenenä vuodesta 2022 alkaen.

Laura on monipuolinen liikejuridiikan ammattilainen ja osakkaana Asianajotoimisto Norra Oy:ssä. Lauralla on laaja kokemus erilaisten yritysjärjestelyiden hoitamisesta, yritysten neuvonnasta ja yhtiöoikeudesta.

Muita hallitustehtäviä:
Oulaisten Liikenne Oy (2022-), Alltime Oy (2021)

Mervi Valkonen

kirjanpitäjä, taloushallinnon assistentti

Mervi vastaa päivittäisten talousprosessiemme sujuvuudesta ja kirjanpidollisista tehtävistä. Mervin vastuulla on, että taloushallintomme on toteutettu tarkasti, tehokkaasti ja että talouden prosessit tukevat liiketoimintamme tavoitteita.

Yhteystiedot:
mervi.valkonen@megas.fi
+358 400 284 500

Lotta Kaartinen

TM – Management Partner

Lotta tekee tiivistä yhteistyötä johdon kanssa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän tuo mukanaan laaja-alaista kokemusta operatiivisten tehtävien lisäksi liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä. Yhtiön hallinnollisten tehtävien lisäksi Lotan ydinosaamisalueeseen kuuluu monikanavainen organisaatioviestintä.

Yhteystiedot:
lotta.kaartinen@megas.fi
+358 400 146  000

Jussi Tuohino

hallituksen pj.

Jussi on Megas Familyn pääomistaja, visionääri ja innostava johtaja, joka on vankasti omistautunut Megas Familyn yhtiöiden kestävän kasvun varmistamiseen. Jussin monipuolinen kokemus yrittäjyydestä sekä eri yritysten johtotehtävissä toimimisesta tuovat hänelle ainutlaatuisen näkökulman liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen.

Yhteystiedot:
jussi.tuohino@megas.fi
+358 400 292 800